Diverse fradrag og satser 

  • Bevertning forretningsforbindselse 541kr per person (2023), obs må være i nærhetn av arbeidsstedet, kan ikke inkludere brennevin eller overstiges.
  • Reklameartikler, oppmerksomheter og gaver til forretningsforbindelser 297kr per gjenstand (2023)
  • Gaver til ansatte og styremedlem inntil 5000kr per ansatt/styremedlem per år. (fysisk gave, fordel fri trengingssenter, dekning av kollektivkort, ettergivelse fordel fri Ek-tjeneste eller gavekort)
  • Gave til ansatte hvis den ansatte gifter seg, har vært ansatt i 20år, 30 år, 40 år, pensjonerer seg eller slutter etter minst 10år i bedriften, den ansatte fyller 50år eller 60 år inntil 4000kr. (flere av disse kan inntreffe samme år, men det er 4000kr for hvert av kriteriene.  Gavene trenger ikke være som en generell ordning, er skattefri for mottager og fradragsberettiget for arbeidsgiver.
  • Styreleder og andre i virksomheten som har behov for å være orientert i samfunnsutviklingen kan få dekket kostnader til avisabonnement
  • Bredbånd, mobil tlf og tlf kan dekkes av virksomheten, den ansatte fordelsbeskattiges for 4392kr per år uavhengig av antall ek abnm som dekkes eller den totale kostnaden. (innholdstjenester og annet kjøp via mobilabnm av særskilt privat art dekkes ikke)
  • Gaver til godkjente frivillige organisasjoner fra 500-25 000kr per år kan føres til fradrag i virksomheten
  • Skattefri Km sats bilgodtgjørsle 3,5kr per kilometer +1kr per passasjer +1kr hvis tilhenger +1kr hvis kjøring på skogs eller anleggsvei
  • Skattesats på utbytte 37,84% fra 6.oktober 2022

I dagens hurtigendrende verden med stadig nye lover og nye/endrede rapporteringskrav, er det sterkt å anbefale å engasjere en regnskapsfører for å bistå ditt selskapet med dette.

Da det er til syvende og sist selskapets ledelse og styret, som står ansvarlig hvis det svikter i ett eller flere ledd i selskapets regnskapføring. Føres regnskapet i Poweroffice GO kan man følge med nårsomhelst, og systemet har en hendelssloggen viser alt som er gjort, når og av hvem. I brukeroversikten kan man følge med når din regnskapsfører sist var pålogget på ditt selskap.